Δοκιμές

 

1) Εφελκυσμοί σε κάθε είδος υλικού.

2) Θλίψεις σε κάθε είδος υλικού (σκυρόδεμα κλπ).

3) Δοκιμές κάμψης.

4) Δοκιμές κρούσης σε πλαστικά και μέταλλα.

5) Δοκιμές κόπωσης.

6) Σκληρομετρήσεις.

7) Δυναμικές καταπονήσεις.

8) Έλεγχοι συγκολλήσεων.

9) Έλεγχοι αρπαγών ανελκυστήρων.

10) Δοκιμές σε γεωϋλικά (πέτρες, μάρμαρα).

11) Έλεγχοι θυρών ασφαλείας (αδιάρρηκτες πόρτες).

12) Έλεγχοι καθισμάτων.

13) Βαθμονομήσεις μηχανών εφελκυσμού και θλίψης από      0 Nt  έως  (2,5*10^6) Nt.

14) Έλεγχοι αξιοπιστίας απλών κατασκευών.

 [ Δραστηριότητες | Ερευνητικά Εργαστήρια | Δοκιμές | Έρευνα | Παροχή Υπηρεσιών | Πελάτες | Εγκαταστάσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Links | Επικοινωνία | Χάρτης | English Version  | Αρχική Σελίδα ]