Δραστηριότητες
 

Η Δραστηριότητα του Εργαστηρίου Αντοχής Υλικών εκτείνεται σε τρεις κυρίως τομεις:

α) Στον τομέα του ελέγχου ποιότητας των υλικών. Το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας του ΕΑΥ εκτελεί τις δοκιμές που απαιτούνται και εκδίδει επίσημα πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας υλικών για τους πελάτες που το ζητούν.

β) Στον τομέα της έρευνας. Αναλύεται εκτενέστερα στο ανάλογο link.

γ) Στον τομέα της διδασκαλίας. Εκτελούνται πειράματα αντοχής μετάλλων και άλλων υλικών (π.χ. πειράματα εφελκυσμού, κάμψης, κρούσης, κόπωσης κλπ).

 [ Δραστηριότητες | Ερευνητικά Εργαστήρια | Δοκιμές | Έρευνα | Παροχή Υπηρεσιών | Πελάτες | Εγκαταστάσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Links | Επικοινωνία | Χάρτης | English Version  | Αρχική Σελίδα ]