Ερευνητικά Εργαστήρια

 

1) Εργαστήριο Γεωϋλικών.

Υπεύθυνος: Βαρδουλάκης Ιωάννης

Καθ., Σχ. Εφαρμ.Μαθ.&Φυσ.Επιστ., Τομ. Μηχανικής

τηλ.: 772 1217, 772 1304

email: I.Vardoulakis@mechan.ntua.gr

 

2) Εργαστήριο δοκιμών.

Υπεύθυνος: Διευθυντής Τομέα Μηχανικής (Κοντού-Δρούγκα Ευαγγελία)

Αν.Καθ., Σχ. Εφαρμ.Μαθ.&Φυσ.Επιστ., Τομ. Μηχανικής

τηλ.: 772 1219

FAX: 772  1302

email: ekontou@central.ntua.gr

 

3) Εργαστήριο Μη-Καταστροφικών Ελέγχων (υπέρηχοι).

Υπεύθυνος: Πρασιανάκης Ιωάννης

Αν.Καθ., Σχ. Εφαρμ.Μαθ.&Φυσ.Επιστ., Τομ. Μηχανικής

τηλ.:  772 1312, 772 1320

FAX:772 1302

email: prasian@central.ntua.gr

 

3) Εργαστήριο Πολυμερών.

Υπεύθυνος: Κοντού-Δρούγκα Ευαγγελία

Αν.Καθ., Σχ. Εφαρμ.Μαθ.&Φυσ.Επιστ., Τομ. Μηχανικής

τηλ.: 772 1219

FAX: 772  1302

email: ekontou@central.ntua.gr

 

4) Εργαστήριο Υπολογιστικής Μηχανικής 

Υπεύθυνος: Τσαμασφύρος Γεώργιος

Αν.Καθ., Σχ. Εφαρμ.Μαθ.&Φυσ.Επιστ., Τομ. Μηχανικής

τηλ.: 772 1297

FAX: 772 1298 

email: Tsamasph@central.ntua.gr

 

5) Πειραματική Μηχανική των Θραύσεων

Υπεύθυνος: Παπαδόπουλος Γεώργιος

Αν.Καθ., Σχ. Εφαρμ.Μαθ.&Φυσ.Επιστ., Τομ. Μηχανικής

τηλ.: 772 1228

FAX: 772 1302

email: gpad@central.ntua.gr

 [ Δραστηριότητες | Ερευνητικά Εργαστήρια | Δοκιμές | Έρευνα | Παροχή Υπηρεσιών | Πελάτες | Εγκαταστάσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Links | Επικοινωνία | Χάρτης | English Version  | Αρχική Σελίδα ]