Παροχή Υπηρεσιών
 
Στο πλαίσιο της συμβολής του στην ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα της χώρας, το ΕΜΠ προσφέρει εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές υπηρεσίες μέσω Εργαστηριακών Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών. Ως τέτοια μονάδα λειτουργεί και το ΕΑΥ το οποίο εκτελεί όλες τις δοκιμές Αντοχής Υλικών που προβλέπονται από Διεθνείς και Εθνικούς Κανονισμούς (DIN, ISO, EN, ΕΛΟΤ κλπ). Ενδεικτικά αναφέρονται οι δοκιμές εφελκυσμού σε συρματόσχοινα, σχοινιά, αλυσίδες, άγκυρες, δοκιμές θλίψης και δοκιμές σκυροδέματος, δοκιμές σκληρομέτρησης ματαλλικών και πλαστικών δοκιμίων, δοκιμές κρούσης σε διάφορες θερμοκρασίες, δοκιμές κόπωσης, έλεγχος σωλήνων από πλαστικό PVC (σε εσωτερική υδραυλική πίεση και θερμοκρασία>περιβάλλοντος), δυναμικές καταπονήσεις, δοκιμές γαιωδών υλικών (θλίψη βράχων - περιβάλλουσα Mohr - Δυναμικές καταπονήσεις), δοκιμές στρέψης, δοκιμές απλής αναδίπλωσης - κάμψης, (απλή αναδίπλωση - κάμψη 3 ή 4 σημείων - κάμψη οικοδομικών δοκών μέχρι 8 σημείων), δοκιμές επαναληπτικής αναδίπλωσης, μη καταστροφικός έλεγχος υλικών με υπερήχους.  

 

[ Δραστηριότητες | Ερευνητικά Εργαστήρια | Δοκιμές | Έρευνα | Παροχή Υπηρεσιών | Πελάτες | Εγκαταστάσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Links | Επικοινωνία | Χάρτης | English Version  | Αρχική Σελίδα ]