Πελάτες
 

Πελάτες του ΕΑΥ μπορούν να είναι εταιρίες και βιομηχανίες, φυσικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω συνεργασίες (μεγάλοι πελάτες):

1) Ελληνικός Στρατός (Στρατός Ξηράς, Ναυτικό, Αεροπορία)

2) Λιμενικό Σώμα

3) Ευρωπαϊκή Ένωση. Προγράμματα (ADVANCE, HUMOS, DUMOS, SIDECAR, Passive Safety).

4) ΟΑΔΥΚ

5) ΟΑΣΠ

6) ΕΛΟΤ

7) ΕΑΒ

8) ΟΣΕ

9) ΙΓΜΕ

10) Α.Γ.ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ

11) ΔΕΗ

12) ΟΤΕ

13) Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο

14) Joint Research Center (ISPRA-ITALY)

15) Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ)

16) Υπουργείο Πολιτισμού (Ταμείο Διαχείρισης Πόρων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων)

 [ Δραστηριότητες | Ερευνητικά Εργαστήρια | Δοκιμές | Έρευνα | Παροχή Υπηρεσιών | Πελάτες | Εγκαταστάσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Links | Επικοινωνία | Χάρτης | English Version  | Αρχική Σελίδα ]