Η Αθηναϊκή Τριήρης

και η ξεχασμένη τεχνολογία της

Χρειάζεται ένα μουσείο για την προβολή της ;